ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ
  •   2021-09-01 16:33:30    160     0

ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ

ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า

ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 

รายละเอียด...