กิจกรรม "ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ"


    กิจกรรม "ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ"

   

วันที่ 8 ธันวาค 2564 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และคณะข้าราชการ บุคลากรร่วมกันเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข45 ในกิจกรรม "ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ" ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า