จัดงาน “น้อมนำคำสอนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน งานศาสตร์พระราชา"


    จัดงาน “น้อมนำคำสอนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน งานศาสตร์พระราชา"

   

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี จัดงาน “น้อมนำคำสอนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน งานศาสตร์พระราชา" โดยรับเกียรติจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 12 นายอำเภอบ้านสร้าง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงาน โดยมีนายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมทำกิจกรรมมอบพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร และเกี่ยวข้าวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กข41 พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการฟื้นฟูกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางเเตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้า