การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า


    การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า

   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี พร้อมด้วยนักวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เข้าร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า ในถิ่นเดิม ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง