เยี่ยมชมแปลงวิจัยข้าวในนิเวศนาน้ำลึก


    เยี่ยมชมแปลงวิจัยข้าวในนิเวศนาน้ำลึก

   

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี พร้อมด้วยนักวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้การต้อนรับ ดร.มีชัย เซี่ยงหลิว และทีมวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเข้าเยี่ยมชมแปลงวิจัยข้าวในนิเวศนาน้ำลึก ภายในศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี


อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง