ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

กิจกรรม "ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ"

กิจกรรม "ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-12-15 11:26:14

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดงาน “น้อมนำคำสอนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน งานศาสตร์พระราชา"

จัดงาน “น้อมนำคำสอนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน งานศาสตร์พระราชา"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-12-15 11:22:37

อ่านต่อ...
Sample project image

การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า

การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-12-15 11:18:08

อ่านต่อ...
Sample project image

เยี่ยมชมแปลงวิจัยข้าวในนิเวศนาน้ำลึก

เยี่ยมชมแปลงวิจัยข้าวในนิเวศนาน้ำลึก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-12-15 11:12:22

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)