ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการรับสมัครชาวนาอาสา

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการรับสมัครชาวนาอาสา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2023-02-02 08:45:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน รับสมัครชาวนาอาสา อำเภอมะขาม และอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน รับสมัครชาวนาอาสา อำเภอมะขาม และอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2023-02-02 08:41:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน รับสมัครชาวนาอาสา และระบุพิกัดบ้านของชาวนาอาสา ณ จังหวัดจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน รับสมัครชาวนาอาสา และระบุพิกัดบ้านของชาวนาอาสา ณ จังหวัดจันทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2023-02-02 08:24:42

อ่านต่อ...
Sample project image

รับสมัครชาวนาอาสา ณ ศาลาวัดบ้านหว้าน

รับสมัครชาวนาอาสา ณ ศาลาวัดบ้านหว้าน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2023-02-02 08:20:50

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)