ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม "ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ"

กิจกรรม "ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-12-15 11:26:14

อ่านต่อ...

จัดงาน “น้อมนำคำสอนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน งานศาสตร์พระราชา"

จัดงาน “น้อมนำคำสอนพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน งานศาสตร์พระราชา"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-12-15 11:22:37

อ่านต่อ...

การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า

การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-12-15 11:18:08

อ่านต่อ...

เยี่ยมชมแปลงวิจัยข้าวในนิเวศนาน้ำลึก

เยี่ยมชมแปลงวิจัยข้าวในนิเวศนาน้ำลึก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-12-15 11:12:22

อ่านต่อ...

การเมินผลรอบสุดท้ายในการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2564 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก

การเมินผลรอบสุดท้ายในการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2564 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-10-11 15:34:17

อ่านต่อ...

พิธีเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

พิธีเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-10-07 16:55:12

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าว ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

อธิบดีกรมการข้าว ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-10-07 16:44:31

อ่านต่อ...

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันตก

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันตก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-10-07 16:38:54

อ่านต่อ...

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-04-23 13:41:37

อ่านต่อ...

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการพัฒนาส่วนพระองค์

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการพัฒนาส่วนพระองค์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-04-23 13:31:39

อ่านต่อ...

จัดงาน "ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน งานของพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-04-23 11:51:51

อ่านต่อ...

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี วันที่ 2021-04-23 11:32:37

อ่านต่อ...