เนื้อหา สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 16:11:35    134     2 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:29:39    131     5 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:28:59    122     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:28:22    133     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:27:44    104     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:27:02    128     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:26:19    186     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:25:35    109     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:23:34    97     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:22:56    131     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:22:00    140     0 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี   2021-07-19 14:21:22    102     0