ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

New...ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) เพิ่มเติม...


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) ด้วยวิธี e-bidding เพิ่มเติม...

 


ยกเลิก... ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) ด้วยวิธี e-bidding เพิ่มเติม.....


 

ยกเลิก...ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) ด้วยวิธี e-bidding เพิ่มเติม...


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) ด้วยวิธี e-bidding เพิ่มเติม...


 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุเสื่อมสภาพ ปี 2562 เพิ่มเติม...


 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์) จำนวน 3 เครื่อง เพิ่มเติม...


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดควัน) เพิ่มเติม...


ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดควัน) ด้วยวิธี e-bidding เพิ่มเติม...


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพิ่มเติม...


ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดข้าวเปลือกงานทดลองและข้างเปลือกงานผลิตเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพ เพิ่มเติม...

- โดยการประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เพิ่มเติม...

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เพิ่มเติม


ยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เพิ่มเติม


- ประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เพิ่มเติม

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มเติม

- ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกงานทดลองและข้าวเปลือกงานผลิตเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ เพิ่มเติม