ประกาศสอบราคา

1. สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง 

    กำหนดยื่นซอง ในวันที่ 27 ก.ค.60 - 11 ส.ค.60 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม

2. สอบราคาชุดเครื่องถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์ผล 

    กำหนดยื่นซอง ในวันที่ 17-28 ส.ค.60 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์ผล เพิ่มเติม...

3. ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง เพิ่มเติม...

3. ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เพิ่มเติม...