กำหนดราคากลาง

14. ราคากลาง จ้างเหมาเปลี่ยนประตูและเทพื้นคอนกรีต download

13. ราคากลาง จ้างซ่อมระเกี่ยวนวด download

12. ราคากลาง จัดซื้อ Greenhouse gas analyzer checkout standard 58 lites download

11. ราคากลาง จ้างเหมาปรับพื้นที่เทคอนกรีต  download

10. ราคากลาง จ้างเหมาทำโครงหลังคาเชื่อต่ออาคารมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท download

9. ราคากลาง จ้างเหมาปรับพื้นที่เทคอนกรีต download

8. ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี่ download

7. ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องถ่ายภาพเจล) download

6. ราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง download

5. ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม) download

4. ราคากลาง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 4 แถว download

3. ราคากลาง เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว download

2. ราคากลาง ซื้อปุ๋ยและสารเคมี download

1. ราคากลาง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี่  download

12. ราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ download