กำหนดราคากลาง

ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นโรงปฏิบัติงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว download

ราคากลาง ซื้อปุ๋ยเคมี download

ราคากลาง จ้างเหมาเปลี่ยนประตูและเทพื้นคอนกรีต download

ราคากลาง จ้างซ่อมระเกี่ยวนวด download

ราคากลาง จัดซื้อ Greenhouse gas analyzer checkout standard 58 lites download

ราคากลาง จ้างเหมาปรับพื้นที่เทคอนกรีต  download

ราคากลาง จ้างเหมาทำโครงหลังคาเชื่อต่ออาคารมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท download

ราคากลาง จ้างเหมาปรับพื้นที่เทคอนกรีต download

ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี่ download

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องถ่ายภาพเจล) download

ราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง download

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม) download

ราคากลาง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 4 แถว download

ราคากลาง เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว download

ราคากลาง ซื้อปุ๋ยและสารเคมี download

ราคากลาง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี่  download

ราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ download