รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP ครบวงจร

334866

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP ครบวงจร

 

  61                  

           นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP    ครบวงจร ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โรงสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี