เกี่ยวข้าว ปลวกแดง จ.ระยอง

02331983 C12C 41E9 BB2D D40FD5390C9C L0 001
 
S 40935467
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี พร้อมบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ร่วมจัดงานศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ในวัน “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่งพระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ” เพื่อรำลึกถึงแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะและร่วมปล่อยลูกโป่งเทิดพระเกียรติ และร่วมลงมือเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ บริเวณนาข้าวฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง