งานบางแตน 2563

4

13

67

810

1113

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีทุกท่าน ร่วมกันจัดงาน "ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน งานของพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเกี่ยวข้าวภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541
โดยมี นายวรพันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 12 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอบ้านสร้าง ผู้นำส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ร่วมพิธี ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ภายในงานประกอบไปด้วย
1. นิทรรศการการทรงงานเกี่ยวข้าวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. นิทรรศการการเลี้ยงกุ้งและปลาในนาข้าว ของบริษัทซีพี
3. ร่วมกันเกี่ยวข้าวพันธุ์กข43 ที่ปลูกภายในโครงการฯ
4. ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นภายในโครงการฯ
5. ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ให้พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่